Disclaimer van de workshops goochelen website

Op het gebruik van deze website https://workshops-goochelen.nl is de onderstaande disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u dan ook geacht kennis te hebben genomen van de disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie:

Michael Divano streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Tevens is deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dan ook samengesteld. Michael Divano staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard. U kan deze informatie niet beschouwen als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kan men dan ook geen rechten ontlenen. Michael Divano aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Michael Divano en de gebruiker van de website ontstaan.

Gebruik van E-mail:

Michael Divano kan niet garanderen dat hij de aan hem gezonden e-mails (tijdig) ontvangt of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails dan niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan dan ook niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Michael Divano te corresponderen, accepteert u dit risico.

Gebruik van Hyperlinks:

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Michael Divano heeft geen invloed op websites van derden en is dan niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Michael Divano aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendom:

Alle publicaties en uitingen van Michael Divano zijn dan ook beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag men niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigen, kopiëren of op een andere manier openbaar maken, zonder dat Michael Divano daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

© 2023 Studio2Stage | DivanoMagic | KVK 60783699.

Sign van goochelaar Michael Divano

Disclaimer van de workshops goochelen website